top of page

AlgoEsse

Varlık Takip ve Envanter Yönetim Sistemi

AE-TR.png

En Kapsamlı RFID Varlık Takip ve Envanter Yönetim Sistemi'ne Hoş Geldiniz

Varlık Takip ve Yönetim Sistemi; her tipte materyal, cihaz veya ekipmanları sabit veya hareket halinde olabilecek varlıkların takibini RFID, Barkod veya QRCode teknolojilerini kullanarak hibrit bir uygulama sistemi ile takibini sağlar. Varlıkların konum bazlı transferleri, zimmete verilme işlemleri, hareketlerini okuma noktaları ile otomatik olarak takip etme olanağı sağlamaktadır. Örneğin endüstride, üretim hattına giren veya çıkan varlıklar (bütün veya parça vb.), sağlık kuruluşlarında ameliyathaneye giren veya çıkan alet, ilaç, paket vb. materyaller, mobil RFID okuyucular ile envanter sayım ve takip işlemini, manuel yöntemlere kıyasla saniyeler mertebesine düşüren bir uygulamadır. Tüm envanter yönetim ve takip süreçleri detaylı ve gerçek zamanlı raporlanarak, kontrol edilebilirliğini sağlamaktadır.

•Varlıkların envanter sayım, bakım onarım ve kalibrasyon süreçleri Karekod, Barkod, RFID teknolojileri desteklenerek tek bir platform üzerinden yürütülerek müşteri bünyesindeki diğer sistemlerle entegre edilebilir bir yapıya sahiptir. Hali hazırda barkod etiketlerini kullanarak varlık sayımı yapan kuruluşlar için geçiş süreci boyunca kullanılabilir olacaktır. Böylelikle farklı büyüklüklerdeki tüm kuruluşlar için proje maliyeti yönünden ölçeklendirilebilir bir çözüm olacaktır.

•Varlık takibinde hem tasarruf hem de hız kazandıracak sistemimiz, firmaların yaşadığı varlık yönetimi sorunlarını giderme (hatalı konum, eksik sayım, zaman aşımına uğramış varlık, bakım ve kalibrasyon süresi dolmuş varlık vb.) yolunda çözüm sağlamaktadır. Varlıkların, tesis bünyesine girmesiyle birlikte, tesisten çıkana kadar (atık, hurda depo, farklı tesis vb.) tüm hareketlerini kayıt altında tutabilecek bir çözümdür.

•Sistem; web uygulama, masaüstü uygulaması ve mobil uygulamanın entegre şekilde çalışmasıyla bütünsel bir çözüm sunmaktadır. PWA (Progressive Web App) yapısı sayesinde Bilgisayar, Tablet ve Telefon ekranlarına uyumlu şekilde geliştirilmiştir.

bottom of page