top of page

AlgoEsse

Varlık Takip ve Envanter Yönetim Sistemi

AE-TR.png

En Kapsamlı RFID Varlık Takip ve Envanter Yönetim Sistemi'ne Hoş Geldiniz

•Varlık Takip Yönetim Sistemi; materyaller, cihazlar ve ekipmanlar gibi sabit varlıkların takibini RFID, Barkod ve Karekod teknolojilerini kullanarak hibrit bir sistem ile sağlar. Varlıkların (cihaz, ekipman, makine, araç vb.) konum bazlı transferi, zimmete verilme işlemlerini yürüten, varlık hareketlerini sabit okuma noktaları ile otomatik olarak takip eder. Örnek: endüstri firmalarında üretim hattına giren/çıkan varlıklar (parça vb.), sağlık kuruluşlarında ameliyathaneye giren ve çıkan varlıklar (alet, ilaç vb.). Ve mobil RFID okuyucular ile envanter sayım sürecini geleneksel yöntemlere kıyasla saniyeler mertebesine kadar düşüren bir uygulamadır. Tüm envanter yönetim ve takip süreçlerinin detaylı şekilde ve gerçek zamanlı raporlayarak kontrol edilebilirliğini sağlamaktadır.

•Varlıkların envanter sayım, bakım onarım ve kalibrasyon süreçleri Karekod, Barkod, RFID teknolojileri desteklenerek tek bir platform üzerinden yürütülerek müşteri bünyesindeki diğer sistemlerle entegre edilebilir bir yapıya sahiptir. Hali hazırda barkod etiketlerini kullanarak varlık sayımı yapan kuruluşlar için geçiş süreci boyunca kullanılabilir olacaktır. Böylelikle farklı büyüklüklerdeki tüm kuruluşlar için proje maliyeti yönünden ölçeklendirilebilir bir çözüm olacaktır.

•Varlık takibinde hem tasarruf hem de hız kazandıracak sistemimiz, firmaların yaşadığı varlık yönetimi sorunlarını giderme (hatalı konum, eksik sayım, zaman aşımına uğramış varlık, bakım ve kalibrasyon süresi dolmuş varlık vb.) yolunda çözüm sağlamaktadır. Varlıkların, tesis bünyesine girmesiyle birlikte, tesisten çıkana kadar (atık, hurda depo, farklı tesis vb.) tüm hareketlerini kayıt altında tutabilecek bir çözümdür.

•Sistem; web uygulama, masaüstü uygulaması ve mobil uygulamanın entegre şekilde çalışmasıyla bütünsel bir çözüm sunmaktadır. PWA (Progressive Web App) yapısı sayesinde Bilgisayar, Tablet ve Telefon ekranlarına uyumlu şekilde geliştirilmiştir.

bottom of page