Azure Pipelines nedir? Basit bir Asp.Net Core API Pipeline ile Nasıl Build Edilir?

Güncelleme tarihi: 29 Kas 2021

Merhaba Arkadaşlar, Epeydir bir şeyler yazmak istiyordum, fakat gerek yoğunluğum gerekse ne yazabilirim düşüncesiyle hep öteliyordum. Sonunda Azure Pipeline ile ilgili bildiklerimi yazma fikrinde karar kıldım.

Konuya doğrudan ortadan dalmış gibi oluyorum. Bunun amacı da belirli kitleler dışına hitap edebilmek amacıyladır. Eğer olumlu reaksiyonlar alabilirsem ilerleyen süreçlerde, oyunlarda, dizi ve filmlerde olduğu gibi, Flashback mantığıyla sürecin en başına geçiş yapıyor olacağız. Giriş kısmını daha fazla uzatmadan gelişme kısmına geçiyorum 😊.


Nedir Azure Pipelines?


Projelerimizi derleyip, test edebilmemizi sağlayan, bir hedefe dağıtabilmemiz için CI (Continous Integration), ve CD (Continous Deployment) süreçlerini bir araya getiren bulut ortamıdır. Microsoft tarafından sağlanan bulut ve on-premise bir çözümdür.


Peki Azure Pipelines yapısının avantajları var mıdır?


  • Birçok yazılım diline entegre şekilde çalışabilir.

  • İşletim sistemi fark etmeksizin, Windows, MacOs ve Linux cihazlarınızdan erişebilirsiniz.

  • Projemizin; build, deploy ve test süreçlerini otomatik hale getirip, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanır.

  • Aynı anda birden çok projeyi deploy edebilirsiniz.

  • Projelerdeki versiyon kontrol sorununa destek olur.

  • Projelerdeki paketlerinizi yükleyip erişebilir ve başkalarının da erişimine sunabilirsiniz.


Şimdi de bir projenin Azure Pipelines ile CI'ı da dahil ederek pipelines yapısını oluşturalım:


Azure DevOps, docker ve kubernetes gibi container build ve deployment işlemlerini destekler. Pipeline oluşturma sürecinde ise birden fazla yöntem içerir (Yaml kullanarak pipeline geliştirme gibi). Azure DevOps, drag and drop şeklinde pipeline oluşturmaya da izin verir.

Bizde şimdi, hız odaklı olarak drag and drop yöntemini kullanarak pipeline oluşturacağız. Mevcut örneğimizde basit bir .Net Core api projemizi git üzerinden alıp build edeceğiz.


Projemizin reposunun bulunduğu Azure adresine gittikten sonra, sol menüde Pipelines sekmesine gidiyoruz ve Create Pipelines diyerek sürece başlıyoruz.


Azure DevOps, pipelines yapısı oluşturabilmemiz için bize build ve release süreçlerini basitleştirmek amacıyla YAML tasarımcısı sağlar. Fakat biz Classic Editor ile devam ediyoruz.